Генералка на улица „Радојца Новичиќ“

Екипите на „Јавна хигиена“ темелно ги расчистуваат тротоарите, граничниците од коловозите и просторот околу тротоарите на ул. „Радојца Новичиќ“ , на потегот од амбулантата во оваа урбана зедница до влезот во с. Долно Лакочереј.

„Ангажирани се 4 работници кои 3 дена го расчистуваа потегот од натрупаниот отпад во зимскиот период од наноси на песок и земја, се отстранува ниската вегетација и се подига расфрланиот отпад. Од овој реон подигнати се околу 5 м3 земја, песок, трева, хартија и пластика.“- информираат од претпријатието.

Share