Доделена паричната помош за новороденчињата родени во јануари

Врз основа на доставениот список од  ЈЗУ Општа Болница, а  по претходно  потпишаниот меморандум за соработка меѓу  градоначалникот Никола Бакрачески и директорот на општата болница Љубен Арнаудов, општина Охрид  во  месец февруари  на 15  мајки чии деца се родени во  месец  јануари годинава, трансферира  по   5 000 денари  еднократна парична помош.
Финансиската поддршка на локалната самоуправа е во насока на стимулирање  на наталитетот  и во неа се опфатени новороденчиња кои што се  родени во Одделението за гинекологија при Општата Болница – Охрид чии родители имаат адреса на живеење во Општина Охрид. Во натамошниот период ќе бидат опфатени  сите оние новороденчиња кои што независно каде се родени во кој град од Македонија, но нивните родители живеат и работат во Охрид.

Share