Известување од ЈП „Градски гробишта“

Јавното претпријатие „Градски гробишта“ ги повикува граѓаните кои во периодот од 01.01.2011 година, кои досега, купиле, односно се стекнале со употреба на гробно место, да појдат во административните простории на јавното претпријатие и да ги понесат документите заради дополнување на компјутерската евиденција. Подетални информации, граѓаните можат да добијат на телефон 046/ 267 268.

Share